The Palm

"ต้นแบบของการใช้ชีวิต"
แรงบันดาลใจของ The Palm ก่อเกิดขึ้นจากความหมายและคุณค่าแห่งความสำเร็จ
เราจึงบรรจงรังสรรค์ "บ้านเดี่ยว" ที่พร้อมให้คุณสัมผัสความหรูหราสง่างาม ทุกตารางนิ้ว
โอบล้อมด้วยความร่มรื่นแห่งปาล์มนานาพันธุ์
ท่ามกลางสังคม คุณภาพ ที่มีความเป็นส่วนตัวเพียง 179 ครอบครัว