MAJESTIC

พื้นที่ใช้สอย 372 ตร.ม.

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ห้องรับแขก 1 ห้องพักผ่อน 1 ห้องพระ 1 ห้องทำงาน

ส่วนรับประทานอาหาร พื้นที่เตรียมอาหาร ห้องครัว ครัวไทยแยกส่วน

ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ ระเบียงชมสวน ที่จอดรถ 3 คัน

FUNCTION

  • 3 ห้องนอน
  • 4 ห้องน้ำ
  • 1 ห้องครัว
  • 3 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องเตรียมอาหาร
  • 1 ห้องรับแขก
  • 1 ห้องรับประทานอาหาร
  • 1 ห้องทำงาน
  • 1 ห้องแม่บ้าน
  • 1 ห้องพักผ่อน

แปลน