ARECA

พื้นที่ใช้สอย 216 ตร.ม.

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน 1 ส่วนอเนกประสงค์ 1 ห้องรับแขก

ส่วนรับประทานอาหาร พื้นที่เตรียมอาหาร ห้องครัว ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

FUNCTION

  • 3 ห้องนอน
  • 4 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องเตรียมอาหาร
  • 1 ห้องรับแขก
  • 1 ห้องรับประทานอาหาร
  • 1 ห้องแม่บ้าน
  • 1 ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง
  • 1 ห้องพักผ่อน

แปลน